Comments

 1. Durerea la na?tere la nivelul spatelui inferior ?i a abdomenului inferior Vokinos says:

  AlŃi termeni necesari pentru înŃelegerea conŃinutului disciplinei sunt: Priza, în general, este distanŃată de articulaŃia de mobilizat, pentru a crea un braŃ de pârghie mai lung existând însă i excepŃii. Aceste raporturi pot fi schimbate cu voinŃă; se poate prelungi inspiraŃia, expiraŃia sau pauzele după inspiraŃie ori după expiraŃie momentele de apnee. Fiecare mi care are lanŃul său muscular care o asigură" Alexe, N, Se mai adaugă constatarea că, uneori, mi cările prea ample i prea puternice, executate fără a corespunde unor nevoi fiziologice produc, la unele persoane neantrenate, ameŃeli i stări de rău. Sinergi tii conferă i ei, precizie mi cării, prevenind apariŃia mi cărilor adiŃionale, simultan cu acŃiunile lor principale. Această tehnică mai este utilizată i când se urmăre te refacerea completă a mobilităŃii unei articulaŃii, nu numai în condiŃiile unei forŃe musculare slabe.

 1. Знакомства Akirr says:

  ExerciŃii pasive de abdomen ExerciŃiile pasive de abdomen i, în special, îndoirile i întinderile, precum i circumducŃia trunchiului, exercită presiuni i întinderi asupra organelor intraabdominale, prin care se stimulează mi cările peristaltice ale tubului digestiv i se activează circulaŃia profundă. Odată facută mobilizarea sub anestezie i articulaŃia fixată în poziŃia maximă obŃinută, după circa 48 de ore se va începe mobilizarea activo-pasivă.

 1. Знакомства Dait says:

  Prin această tehnică se realizează totalitatea efectelor mobilizării pasive descrise mai înainte. Termenii de tehnică, procedeu i metodă sunt foarte mult folosiŃi atât în domeniul educaŃie fizică i sport, cât i în domeniul medical. AplicaŃiile calde i reci se fac sub formă de du uri generale sau băi parŃiale i se asociază, de regulă, cu masajul. Masajul este contraindicat în cazul în care este prezentă inflamaŃia sau o leziune acută a Ńesuturilor i organelor. Mobilizarea activă voluntară reprezintă dintotdeauna fondul oricărui program kinetoterapeutic profilactic, terapeutic sau de recuperare i, bineînŃeles, stă la baza întregii noastre existenŃe. Mu chii agoni ti i antagoni ti acŃionează totdeauna simultan, însă rolul lor este opus: Mobilizare pasivă pură asistată Ionescu, A.

 1. Durerea la na?tere la nivelul spatelui inferior ?i a abdomenului inferior Gokazahn says:

  Se tie că regiunea subclaviculară i a vârfurilor plămânilor este insuficient dezvoltată la unii copii i tineri. ExerciŃii fizice care favorizează respiraŃia Acest lucru este valabil si pentru situatiile cand flacara este deja stinsa, deoarece in acest moment arsura se poate propaga in continuare in profunzime. NU abandonati victimele cu semne aparente de deces.

 1. Durerea la na?tere la nivelul spatelui inferior ?i a abdomenului inferior Nitilar says:

  Mi cările de abdomen, care duc la mic orarea i mărirea alternativă, în ritm respirator, a cavităŃii abdominale, stimulează i întăresc mu chiul diafragm. Practicarea acestor tehnici s-a redus însă, deoarece întinderea repetată i bruscă a mu chilor prezintă un potenŃial pericol în producerea de leziuni.

 1. Знакомства Kigajinn says:

  ExerciŃiile de respiraŃie pot fi însoŃite de mi cări active ale membrelor superioare, ale trunchiului i ale membrelor inferioare; acestea pot favoriza inspiraŃia, expiraŃia sau ambele faze ale respiraŃiei. De aceea, se recomandă suspendarea în chingi a segmentului i executarea mobilizării pasive din această situaŃie. Kinetoterapia folose te i ea ace ti termeni, pentru a- i sistematiza instrumentele specifice, cu care speciali tii intervin în scop profilactic, terapeutic i recuperator. Tensiunea musculară este maximă, ceea ce va conduce la cre terea forŃei musculare. În acest fel, musculatura va dezvolta un travaliu mai crescut decât ar cere-o mobilizarea activă liberă a segmentului respectiv. La echilibrul stabil, centrul general de greutate al corpului se află sub baza de sprijin, iar la cel nestabil deasupra acesteia. Procedee pentru stimularea aparatului respirator i a funcŃiei respiratorii Această precizare îndepărtează orice apropiere de tehnicile kinetice dinamice, ca i de contracŃia izometrică, care, a a cum se va vedea, este o tehnică de kinezie statică.

 1. Знакомства Kajile says:

  Repausul este, în general, considerat ca antonimul mi cării, dar în realitate el conservă încă o activitate psiho-senzorială sau neurovegetativă, iar aparatul locomotor rămâne legat de sistemul nervos, către care propriocepŃia trimite încontinuu informaŃii. Procesele inflamatorii articulare pot beneficia i ele de astfel de tracŃiuni cu forŃă moderată, care au i rolul de a imobiliza. În cazul în care recuperarea nu poate reda subiectului în întregime capacitatea funcŃională normală, sau dacă recuperarea nu se poate realiza din diverse motive, se lucrează pentru formarea unor mecanisme compensatorii care să asigure un anumit grad, variabil, de funcŃionalitate i, implicit, de autonomie, înlocuind funcŃiile diminuate sau pierdute.

 1. Знакомства Tushicage says:

  Această activitate motorie reflexă poate fi stimulată în mod dirijat i utilizată în scop kinetoterapeutic, pentru facilitarea sau ameliorarea unei mi cări sau posturi. În cadrul acestui capitol, fiind vorba despre bazele kinetoterapiei, sunt dezvoltate mai mult aspectele referitoare la tehnici i procedee, metodele fiind doar enumerate i explicate concis, ele fiind reluate ulterior pe parcursul studiilor. Efectul trofic al acestor contracŃii i relaxări este dovedit prin cre terea în volum a mu chilor astfel exercitaŃi.

 1. Durerea la na?tere la nivelul spatelui inferior ?i a abdomenului inferior Shakataur says:

  Această precizare îndepărtează orice apropiere de tehnicile kinetice dinamice, ca i de contracŃia izometrică, care, a a cum se va vedea, este o tehnică de kinezie statică. Prin folosirea acestor procedee se urmăre te atât obŃinerea unor efecte mecanice, cât i a unora reflexe de stimulare a circulaŃiei sanguine concretizat prin apariŃia hiperemiei, ca efect al unui reflex vasomotor. Mi cările membrelor inferioare cu acŃiune asupra abdomenului se produc mai ales din articulaŃiile oldurilor i se execută, de preferinŃă, din poziŃia culcat dorsal decubit dorsal. Tehnici de facilitare neuromusculară proprioceptivă FNP IndicaŃiile generale în ceea ce prive te execuŃia corectă a stretching-ului ar fi următoarele:

 1. Знакомства Fauhn says:

  Unele exerciŃii de abdomen, mai ales cele executate cu ajutorul membrelor inferioare întinse, blochează toracele i stânjenesc respiraŃia i circulaŃia intraabdominală prin contracŃii statice puternice, de aceea se recomandă ca aceste mi cări să fie urmate de exerciŃii de relaxare i de respiraŃii ample. Aplicarea corectă a acestor metode va conduce la obŃinerea unor informaŃii care ajută kinetoterapeutul la stabilirea diagnosticului funcŃional. Aceste mi cări exercită alternativ presiuni, tracŃiuni, scurtări i întinderi ale fibrelor musculare i elastice din pereŃii vaselor. Gimnastica abdominală se referă la exercitarea, în primul rând, a mu chilor care constituie centura abdominală. Posturile corective sunt cele mai utilizate în kinetoterapie.

Speak Your Mind

*