Comments

 1. Знакомства Nishura says:

  Poate c aceste simboluri, pictograme, semne, ideograme ori numai unele imagini aveau sensul de a provoca gândirea, de a ordona sau de a g si noi solu ii, noi mijloace şi metode de reechilibrare, armonizare sau amplificare a puterilor şi energiilor umane. Termele lui Caracalla erau astfel amenajate, nct persoane puteau face baie n acelai timp, iar n cele ale lui Diocle ian se puteau mb ia cu mai mult peste aceast cifr. Prin ei ns , cuceririle i progresele nregistrate n Orientul antic pe acest t rm au p truns n Europa i s-au f cut cunoscute ca tehnici i metode ale kinetoterapiei n sensul modern al termenilor. Este apoi un al treilea fel de minge mic , care e mai mare dect cea din urm i cu care juc torii se joac , aezndu-se la oarecare distan. Dar factorului geografico-climatic îi revine un rol esen ial şi în diversificarea remediilor de origine vegetal şi animal. Este, mai nti, un fel de alergat care const n a alerga nainte n linie dreapt i care se numete cu numele generic alergare; e apoi un altul care const n a alerga napoi i care se numete anatrohasm i, n sfrit, e un al treilea fel, care const n a alerga n cerc i care se numete peritrohasm. Focul — inima şi circula ia sângelui, metalul — pl mânul etc.

 1. Tratamentul articula?iilor medicamentelor folclorice din antebra? Vujar says:

  Pentru meritele de a fi n acelai timp o tiin pluridisciplinar , integratoare, care asigur o viziune unitar despre lume i via i care ofer posibilitatea structur rii ntr-un tot unitar a cunotin elor dobndite de omenire de-a lungul timpului cu privire la terapia prin micare i prin alte mijloace, istoria kinetoterapiei a devenit o disciplin universitar de prim ordin. Lor le-au urmat n hegemonie asirienii, care au primit de la sumerieni aeza i acolo mai demult cunotin ele i civiliza ia lor nfloritoare. Elena Lumini a Sidenco. La aceste popoare practica i ideea amelior rii i nt ririi s n t ii prin mic ri i exerci ii din afara muncii s-au constituit de milenii n A evoluat, în schimb, baza material: Ei credeau pe atunci c b ile calde moleşesc şi chiar sl besc organismul.

 1. Знакомства Kajikazahn says:

  Grecii n-au t g duit niciodat împrumuturile şi influen ele pe acest t râm provenite de la popoarele mai vechi şi nici nu au pretins c ar fi fondat ştiin a gimnasticii medicale. C ci n-are nevoie nici de plase, nici de arme, nici de cai, nici de cini de vn toare, ci numai de o singur minge, i nc mic. Dar, ceea ce n-a sesizat critica vremii este faptul c sistemul lui Herodikos a obligat pe al i cercet tori s -l perfec ioneze. Se încearc o deschidere a ochiului spiritual, a ochiului min ii din interior, pentru a vedea clar şi concret realitatea înconjur toare. Atât în Egipt, cât şi în Mesopotamia kinetoterapia avea la baz ideea potrivit c reia efectele terapeutice pot fi gr bite atunci când medicul colaboreaz cu natura. Am adus n fa a cititorului aceste exemple, deoarece ele prezint scenele pe care se manifestau o bun parte din activit ile kinetoterapeutice. El a oferit contemporanilor un sistem închegat de exerci ii fizice, de tehnici de masaj şi norme ale gimnasticii igienice şi terapeutice, pe care le prescria ca remedii ale diferitelor boli.

 1. Знакомства Shaktigrel says:

  Totui, datele de care dispunem sau tim sigur c pot fi recuperate ori completate, ne permit s afirm m c cele dinti reflec ii, formul ri, crea ii tiin ifice, tehnice i cunotin e care au f cut posibile marile progrese ale kinetoterapiei universale au ap rut la unele popoare ale Orientului antic: O gam larg de tehnici i cunotin e din arta sau tiin a de a tr i ndelung i s n tos a oferit-o casta brahmanilor, a preo ilor din secolele urm toare, a c ror atotputernicie religioas a fost consolidat prin Codicele sau Legile lui Manu. Aşadar, nu trebuie deloc s nesocotim aceste activit i ale sufletului, de orice natur sunt, ba trebuie s le d m o aten ie cu atât mai mare, cu cât sufletul e mai puternic decât trupul. Aceast tem i afirm existen a din chiar momentul cnd omul i-a dat seama c organismul s u, integritatea fiin ei sale, ca atare, devin adev rate poteci spre cultur , ar tndu-i unde i sunt limitele n demersul de a tr i s n tos i ct mai mult timp.

 1. Знакомства Tell says:

  Aristotel critic ignoran a unor popoare în gimnastic şi laud eforturile acelora care au reuşit s se înal e în istorie şi cu ajutorul exerci iilor de tot felul, aşa cum reuşiser s o fac geto-dacii, prin în elepciunea m surilor luate de regele lor Burebista sec. La astrologii asiro-babilonieni apare ideea potrivit c reia pozi ia constela iilor zodiei n care s-a n scut omul i determin drumul n via , s n tatea i boala. Alergatul Alergatul, fiind socotit o plimbare violent , este considerat a fi printre exerci iile greşite. III-IV considera gimnastica o tiin care mbin medicina cu arta pedotribiei, respectiv cunotin ele medicale i igienice cu cele psihopedagogice ale pedotribului. Concep iile greco-romane despre kinetoterapie i rela iile ei cu gimnastica, igiena i medicina 3. Kiri escu , p. Numeroase capitole ale lucr rii sale se preocup de eviden ierea valorilor terapeutice ale exerci iilor fizice, cum ar fi: Toate cet ile pre uiau aceste institu ii care şi-au demonstrat valoarea în dezvoltarea, vindecarea şi purificarea fiin ei umane.

 1. Tratamentul articula?iilor medicamentelor folclorice din antebra? Grolmaran says:

  Aceeai r spndire a c p tat-o i cultura fizic medical de factur greac , dup cucerirea Greciei de c tre romani. Presopunctura este un masaj de provenien oriental n care degetele execut presiuni pe anumite puncte ale corpului n scopul alin rii suferin elor, elimin rii tensiunii i oboselii, al combaterii simptomelor diferitelor boli. To i aceti factori ai mediului sunt, la rndul lor, ei nii influen a i de organismele din jur, ntr-un feedback, respectiv ntr-un schimb continuu i necesar de ac iuni i reac ii. El a generat şi pre ioase valori filosofice referitoare la problematica vie ii şi a omului. Dar, ceea ce n-a sesizat critica vremii este faptul c sistemul lui Herodikos a obligat pe al i cercet tori s -l perfec ioneze.

 1. Знакомства Goltijora says:

  Erorile şi defectele apar in omului — constata Al. Leg tura de cauzalitate între mediu şi activitatea terapeutic este atât de strâns , încât se reflect în majoritatea manifest rilor cu acest con inut.

 1. Tratamentul articula?iilor medicamentelor folclorice din antebra? Kazrajinn says:

  Cunoştin ele teoretice şi practice acumulate în materie de medicin , patologie, fiziologie, farmacologie şi terapeutic , le-a ordonat în numeroase c r i, dintre care trei se refer direct la practica exerci- iilor fizice: La Platon, acest mare reformator în materie de gimnastic , apar întâia oar no iunile de antrenament, gimnast, specialist în antrenarea atle ilor, ambidextrie, ra ionalizarea alimenta iei şi a exerci iilor în vederea dobândirii puterii fizice etc. Din ele rezult clar c Greciei antice îi revine meritul de a fi leag nul exerci iului fizic, al gimnasticii profilactice şi terapeutice. Este vorba de sistemul Kung Fu de calmare a durerilor şi a altor simptome cauzate de entorse, devia ii de coloan , unele interven ii chirurgicale etc. Mai nti de toate, lesniciunea. O vreme, Galen a func ionat ca medic al gladiatorilor din Roma, post foarte important care l-a pus n leg tur cu r ni ii i accidentele din aceast categorie: Abia n epoca roman , i datorit intensific rii comer ului, a avut loc o adev rat extindere a schimburilor intelectuale. Asemenea mesopotamienilor, aceast na iune mic pre uia doar via a prezent.

 1. Tratamentul articula?iilor medicamentelor folclorice din antebra? Shaktijind says:

  Din aceleai izvoare mai afl m despre ncercarea f cut de marele preot Iason de a introduce exerci iile fizice dup modelul grecesc de cultivare i reeducare a fizicului, ncercare care nu a reuit, deoarece concep iile despre via ale evreilor erau deosebite de cele greceti, iar preo imea s-a ridicat cu indignare mpotriva aceste profan ri a vechii credin e prin introducerea unor obiceiuri p gneti vezi i C. Din astfel de izvoare afl m, de pild , c cei care se bucurau de un mare prestigiu n India primelor secole de dup naterea lui Buddha Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg, M lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. În sfârşit, şi Theon din Alexandria sec. Asemenea altor popoare ale Orientului, mezii i perii au folosit frecvent masajul ca tratament al r zboinicilor r ni i n lupte, precum i hidroterapia.

Speak Your Mind

*