Comments

 1. Знакомства Shakabei says:

  Legile antrenamentului pentru coordonare Kottke: Stabilitatea dă posibilitatea de contrac ii normale simultane a muşchilor din jurul unei articula ii co-contrac ie. Retracturile vechi nu beneficiază de kinetoterapie şi necesită chirurgie. Pozi ia de start trebuie să aibă bază de sus inere cât mai largă; baza este mică dacă urmărim antrenarea coordonării şi echilibrului. Baza este "induc ia succesivă" Sherrington. Posturile detremină reac ii de reechilibrare şi restabilizare dezechilibrarea e treptată şi apar reflexele.

 1. Знакомства Tauzil says:

  Download pdf. Lipsa efortului fizic determină deficite func ionale ale întregului organism şi dezadaptări cardiorespiratorii, metabolice, musculare.

 1. Exerci?ii terapeutice pentru durerea articula?iei cotului Goltik says:

  Trac iunea şi compresiunea Trac iunea se face la comanda "împinge! De exemplu, pentru tonifierea regiunii dorsolombare, pacientul stă în decubit ventral, ridică trunchiul, ridică un membru inferior, apoi ambele - etape de solicitare tot mai mari pentru musculatura paravertebrală. Întâi izometrie, apoi întinderi manuale şi contrac ie izotonică cu rezisten ă până la capătul cursei. Se face ridicare de greută i: Cauza este o contrac ie tonică tracătoare a unui grup muscular implicat într-un anumit act motor crampa scriitorului. Relaxarea poate fi extrinsecă, când pacientul devine dependent de aceste mijloace, sau intrinsecă, când pacientul îşi induce singur, activ, relaxarea. La o anumită pozi ie nu toate fibrele sunt activate la aceeaşi tensiune. Pentru pantă sunt importante înclinarea, distan a şi ritmul de mers.

 1. Exerci?ii terapeutice pentru durerea articula?iei cotului Tojajinn says:

  Exerci iile se fac din decubit dorsal, şezând în pozi ie mahomedană sau ortostatism. Diametrul de sec iune al muşchiului Prin exerci ii adecvate se ob ine hipertrofia musculară.

 1. Exerci?ii terapeutice pentru durerea articula?iei cotului Akinomuro says:

  Contrac ia izokinetică Este o contrac ie dinamică în care viteza este reglată ca rezisten a să fie propor ională cu for a permanent. Întâi izometrie, apoi întinderi manuale şi contrac ie izotonică cu rezisten ă până la capătul cursei. De asemeni se spun comenzi verbale ferme. În sindromul de neuron motor central există 5 fenomene: Întărirea creşterea for ei musculare se face prin: Benzile de susţinere sunt ataşate corpului ortezei care are formă anatomică astfel încât urmăreşte conturul trapezului şi scapulei. Caracteristic, pe măsură ce muşchiul se scurtează, for a scade. Se face la sportivi.

 1. Exerci?ii terapeutice pentru durerea articula?iei cotului Juzahn says:

  Relaxarea par ială se face prin încercări de decontracturare, prin scuturare sau balansare, prin pozi ionare în pendul. În exerci iul Frenkel se realizează coordonarea M. Exerci ii simple cu rezisten ă: Aceste contrac ii apar prin reflexe condi ionate patologice, prin implicarea activită ii nervoase superioare, ceea ce poate fi influen at de kinetoterapie. În legătură cu lungimea muşchiului la care se execută izometria, la lungime maximă muşchiul dezvoltă tensiuni maxime. Retractura, contractura, spasticitatea sunt stările de tonus crescut muscular.

 1. Знакомства Samulmaran says:

  Când se poate, este preferată tehnica pasiv- activă: Remember me on this computer. După recâştigarea co-contrac iei în segmentul proximal din postura neîncărcată se trece la încărcare. Tipurile de antrenament pot fi: Exerci ii propuse: În legătură cu lungimea muşchiului la care se execută izometria, la lungime maximă muşchiul dezvoltă tensiuni maxime. Aplicarea prelungită de căldură determină creşterea complian ei; întinderea este paralelă cu căldura şi trebuie să se men ină şi după oprirea căldurii. Va apare fibroza şi infiltra ia grasă.

 1. Знакомства Tekasa says:

  Metodologia cunoaşte anumite reguli: Este un proces psihosomatic terapeutic foarte important.

Speak Your Mind

*