Comments

 1. Tratament dupa o fractura a bra?ului in articula?ia incheieturii mainii Balkree says:

  Se atrage aten ia tuturor speciali tilor sau nespeciali tilor n tehnica masajului, s foloseasc aceste preparate cu mult discern mnt, dup ce cunosc bine con inutul lor i efectele substan elor din care se compun, doz area i gradarea lor, prefernd pe cele care nu se altereaz cu timpul i nu exercit nici o influen v t m toare asupra organismului. Compresia aplsarea toracelui Masajul cardiac extern, M. Clasificarea ptezentat nu este absoluti.

 1. Tratament dupa o fractura a bra?ului in articula?ia incheieturii mainii Faujin says:

  Pozi ionarea bolnavului va fi n decubit dorsal, cu membrele inferioare flectate pentru relaxarea abdomenului. Mna aplicat longitudinal, cu degetele strnse se mi c centripet, f r av nt ri bru te. At6t capul cdt 9i gdtul trebuie inrobilizatc inrprcuni corect. Dactl nu se aclicxreazl ral;id, accasta ducc la virtlmiiri alc crcicnrlui ;;i Ja. Prima urgenfd este, deci, de a realiza cliberarea corespunzdtoare. Avefi gliil si'i cvitati lir-Iil stcrnu]ui 5i coastclc - I'rindcli ltumnul cu ccalaltii nriirril qi intpingc{i cu lirrJir sptc splte. Hot rtoare pentru alegerea, ornduiala i adaptare a manevrelor sunt de fapt reac iile subiective i obiective ale celui masat.

 1. Знакомства Yozshura says:

  Se mpinge limfa spre zonele inghinal i axial iar sngele pe sistemul venos spre inim. B t toritul cu pumnii. Aceea i mi care se execut apoi paralel cu colo ana pe mu chii paravertebrali f cnd 6 curse complete gt- olduri. Pcrrtnr a acorda - Fixa{i o atel5 in axil6 subsuoard care va dcplqi in jos linia cotului; Cea de a doua atcli va fi fixattr in partea extelr6, dep[gind linia umlrului gi cotului: El este reprezentat n mod covr itor, cu roluri esen iale n func iile de sprijin i mobilitate n structura aparatului locomotor. Este foarte important de re inut c masajul trebuie aplicat doar pe o piele perfect s n toas. Primii care l-au aplicat cu determinare medical intit au fost ortopedi tii", chirurgii, traumatologii i reumatologii. Omalgia - Se refer la durerea provocat de periartrita scapulo -humeral.

 1. Tratament dupa o fractura a bra?ului in articula?ia incheieturii mainii Masida says:

  Corpii strdini care nu pot fi inllturati cu apf, oxigcn-atl de exemplu aqchie pericotului de sflngerare culit infipt in ranl etc. Spriiinifi piciorul rtrnit, realiniindu-l cu grij6, numai in misura in care nu accentua{i durerea. Ca reguld generali, orice imobilizare trebuie. Se poate accepta i aplica mai mult n cazurile de tulbur ri func ionale cardiace i respiratorii. E cauzat de sl birea sau trauma tizarea ligamentelor articulare. Masajul organelor profunde 4.

 1. Знакомства Nalkree says:

  Pentru a imobiliza 9i a vertebraltr cervicald gAtul , rleseori fracturatd irr cursul ar. Expunerea prelungilir la cdidur'fl excesivh poate cauza rina sari nrai nrulte din inrtroln[virile urnidtoare: In cut:

 1. Знакомства Vutaur says:

  Pentru stimularea contrac iilor cardiace sunt indicate procedee mai energice de netezire, fric iune, tocat i b t torit. Ele nu trebuie indepdrtate la investigarea fracturilor cu raze X; 9. Dac ruptura se produce la nivelul fibrelor musculare , se produce cheag de snge, care se acumuleaz i produce durere intens. Totugi, pleoapele rimdn expuse 9i pot fi arse. I lingurilS rasi cu I I de aptr pentnm obline o solrrfie sirati ctre 0,. Netezirea simpl: Produc o micd leziune a pielii, care poate trece neobservatA pe lnontent.

 1. Tratament dupa o fractura a bra?ului in articula?ia incheieturii mainii Faujind says:

  Umflarea gi de brmarea vor fi viarte gi sirnlite deasupra claviculei. Linigtili victima 9i sprijinili piciorul, aplicind qi men{indnd tracliunea pdnd Ia imobilizarea cornplctl. Dacf, ajutorul rnedical poate fi acordat in scurt timp de la producerea accidentului, multe fracturi ale m6inilor necesiti numai sprijinirea acestora. I Mod de produccre

 1. Tratament dupa o fractura a bra?ului in articula?ia incheieturii mainii Doubar says:

  O f'agd latir de cni gi lungd de cm este despioat[ la ambele capete. Paralizia de nervi periferici - Este o paralizie la nivel de nervi periferici cauzat de inflama ii pu temice, ischemii sau viroze n care caz tratamentul const n masaj - insistnd energic pe zonele afectate fie o alt cauz o constituie traumatismele. Masajul um rului: Netezirea mn pe sub mn , form scurt se face alunecnd cu palmele una dup cealalt de la c lci pn la fes cu mi c ri profunde, piciorul se apuc cu putere din lateral ntre palme, iar apoi se preseaz nspre n jos mi c ri scurte i energice. Degetele sunt relaxate, pasive, golul de aer care se formeaz ntre degete amortiznd astfel loviturile. Primul ajutor pentru fracturi in zona genunchiului implici urmtrtoarele manevre figura 9. La problemele cuprinse in aceasttr lucrare, trebuie s[ se adauge informarea lucritorilor privind riscurile de accidentare gi irnbolntrvire profesionalA specifice unit[1ii respective, ajungAnd pdnd la detalierea pe loc de munci gi la simularea unor situalii specifice de accidentare.

 1. Tratament dupa o fractura a bra?ului in articula?ia incheieturii mainii Magore says:

  Nodurile de la rnatcrialul utilizat pentru fixarea atelelor vor fi Qicute pcste atela gi nu pe zona descoperittr deoarece pot provoca compresiuni dureroase pe tegumente. I Conrpresiunea arterelor cubital{ gi ra. Cea mai obi nuit zon de depunere a celulitei este zona oldurilor i coapselor. Pierderea senza{iilor poate fi determinati gi palpdnd ugor extremitil{ile qi intrebdnd victima dacd percepe senzalia de atingere sau de durere dar se vor evita migcirile care cauzeaztr ciurere. Aducetr capetele inspre frunte, cit mai jos.

 1. Tratament dupa o fractura a bra?ului in articula?ia incheieturii mainii Mooguk says:

  Se relizeaz folosind degetele, prin mi c ri circulare urm rindu -se s deplas m pielea pe planurile profunde, att ct i permite elasticitatea. Temperaturile foarte ridicate ale corpului precum gi pielea fierbinte, ropie, uscatii sau umed6 ln cazul gocului caloric impun acordarea imediati a asistenlei medicale, pentru a impiedica deteriorarea funcliilor nervoase superioare gi pentru a salva viafa victimei. Ce se intirnpld dacl nu purta{i ochelari de protec{ie atunci chnd efectuafi operafii de polizerre, perforare, illiere sau agchiere lri materiale dui'e, casante? Vdrstrturile provocate mecanic sunt de obicei ineficiente. Fixali cu bandaj sau benzi adezive. M i c ri clonice involuntare ale globilor oculari, nevrit optic etc. Fric iunea - se efectueaz cu o singur mn ; se fac fric iuni circulare mai nti cu degetele, iar apoi cu podul palmei; se va insista cu degetele , n special njurul oaselor um rului. Nodul-lat Nodul-lat se recomandd pentru bandaje gi egarf'e deoarece este plat qi mai conlbrtabil ca altc noduri, nu alunec6 qi poate fi sl5bit cu ugurinfd cdnd este necesar.

Speak Your Mind

*