Comments

 1. Знакомства Dikasa says:

  Individua¡ia,   determinîndu­se   ca   formå   originarå   a   ispå¿irii,   a   salvat  echilibrul ¿i legile naturii. XII §i accentuata de Descartes, Spinoza, Hegel, §i Hon Hyn pentru a defini necesitatea §i totodata libertatea absoluta §i necon- dijionata a fonfoismului, principiu §i cauza a propriei sale existentc.

 1. Знакомства Kajiktilar says:

  E prea mult sistem în lepådårile lui,  prea multe consecven¡e în mîhniri. Cusatoreasa se uita cu mirare; deoarece se stabilise însa ca va capata douazeci de ludovici, nu facu cea mai mica observatie. Iubirea — de bine, de råu — derivå din condi¡ia vietå¡ii ca atare,  iar la om ea nu­i împlinire decît apar¡inînd, prin toate slåbiciunile, formei de via¡å ce el o  reprezintå. Ce te face înså ca în acest  dezmå¡ metafizic så te opre¿ti deodatå, ca fulgerat de­un este?

 1. Trai?i raceala dureri de spate mai mici Gojin says:

  Cum sa-1 concepi? Cåci   orice   voluptate   e   o   împlinire   ¿i   o   stingere.

 1. Знакомства Totaur says:

  A murit! La cer§it Vinele,   presim¡ind   altå   lume,   nu   mai   adåpostesc   mîndria  verticalå, ci vestejesc spre absolut de bunåvoie. Posibilitatea ei de a se dispensa de Dumnezeu — de¿i îndepline¿te condi¡iile ini¡iale  ale apropierii de el — o transformå într­o voluptate, care se satisface cre¿terii ei proprii ¿i  slåbiciunilor ei repetate. Sofismul accidentului.

 1. Знакомства Arakinos says:

  Fara nume e§ti un om mort. Vorbe¿ti atunci de fricå, de nelini¿te  ¿i de agonie, ¿i nu de moarte. Fata scoase dintr-un scrin încrustat un mic portofel cu încuietoare, pe care o deschise; numara douazeci si trei de bancnote. A§ezat pe scaune proletare se ridica In doua picioare §i aplauda fiirtunos. Fulgerul sa fi cazut la picioarele lui Danglars si nu l-ar fi zdrobit cu o înfricosare mai mare. În sfârsit, lacrimile tâsnira din ochii lui Noirtier care era mai fericit decât tânarul ce suspina fara sa plânga. Cajeii care umbla cu sarumina pe la partid §i calaii regimului dirijeaza opinia publica in conformitate cu interesele scontate ale dictatorului. Nonromanul putlnd fi REpublicat cu inlocuirile respective.

 1. Trai?i raceala dureri de spate mai mici Douktilar says:

  Proeminen¡ele acestui gen sînt ni¿te analfabe¡i geniali, care trebuie admira¡i ¿i la  nevoie învå¡a¡i, dar care, în fond, nu ne spun nimic. Figura continua sa înainteze spre pat, pe urma se opri si paru ca asculta cu profunda luare-aminte. Pe cînd în extaz punctele universului sînt inseparabile de centrul iradierii noastre — în  groazå, ele se aflå la o distan¡å egalå de noi, fårå ca unul singur så ne råmînå indiferent. Întemeiati pe aceste date, comisarul de politie si jandarmul, care era un brigadier, se îndreptau spre usa lui Andrea; usa era întredeschisa. Conform aces- tei formule scolastice Hyn exprima natura cauzatiei generale. Hyn susline ca, citez, tezele teoretice de partid au o valoare indiscutabila, am incheiat citatul. Patima  amurgurilor o a¿azå în centrul zvîrcolirilor noastre — vietate anonimå transfiguratå de gustul  nostru de umbre. Pentru ca guvernul e format din ni§te bosorogi §i bosoroage care s-ar o-f-t-i-c-a vazindu-i pe tineri la

 1. Знакомства Zulkis says:

  De­am mirosi un trandafir pînå la sunet, ce mar¿ funebru ne­ar deschide mai delicat o  lespede­n azur? Totdeauna o vazuse cineva; nu era cu mai mult de cinci sute, de doua sute, de o suta de pasi înainte; în sfârsit, treceau pe lânga ea. Andrea nu deschise înca pe deplin ochii si gândul dominant îl stapânea, soptindu-i la ureche ca a dormit prea mult. Activigtii au asigurat parametrii optimi pentru regresul societatii. Induc ie. Pentru data v": Radacina unghiilor era vânata.

 1. Trai?i raceala dureri de spate mai mici Mazukasa says:

  Si un al doilea glas care, ca un ecou, raspundea: Fa ca Sfântul Toma: Iubind,   scobori   pînå   în  rådåcinile   vie¡ii,   pînå   în   prospe¡imea   fatalå   a   mor¡ii. Pentru stimularea creativitajii Hyn a impus reducerea tirajelor de carte bro§uri plachete piiante §i a numarului de edituri reviste artistice deoarece dupa cum judeca domnia sa:

 1. Знакомства Dukree says:

  Poporanii se pitesc la pamint. Existå o  måre¡ie  resemnatå  pe  care  n­o  cuno¿ti  decît  surprins  de  tulburarea  mor¡ii  în  mijlocul bulevardelor Alte nopuni ca: Dar primul examen nu ajunse. În vremea asta, înfrângându-si orice emotie, Danglars venea în întâmpinarea perceptorului general. Apoi, dupa ce coada principala cazu, Eugénie trecu la suvitele de pe tâmple pe care le doborî rând pe rând, fara cea mai mica parere de rau; dimpotriva, ochii ei sclipira mai scânteietori si mai voiosi decât de obicei, sub sprâncenele negre ca abanosul.

Speak Your Mind

*