Comments

 1. Sta?i cu artroza Tojakinos says:

  Nikakva bajna poboljšanja i metode nemam u sikustvu mojih bolesnika sa Amb. On to nije verovao: S glavom je sve bolje.

 1. Знакомства Tugar says:

  Grigori Petrovič Grabavoj — Večna mladost http: Zna li kakvi su to bolovi kad vam se cini da ce glava da vam prsne, a mozak kao da je u tecnom stanju pa kako pomerite glavu on se preliva i iznutra vredja lobanju.

 1. Знакомства Volrajas says:

  I kada me pitaš za rezultate…. Vodi rauna o urednom varenju i stolici! Ako aj prija paijentu, to je znak da je potreban jetri! Ta kolina dovoljna je za jednu osobu za period od tri nedelje.

 1. Знакомства Milkree says:

  Čak je i broj samoubojstava povezan s nedostatkom magnezija: Stroga disciplina i potovanje uput-stava najvaniji su uslov izleenja. Ipak, kao lekar, predloeni nain leenja nikako ne bih odbacio i radi-je bih se sluio njime, nego nainom leenja uobiaje-nim u kolskoj medicini, nainom koji se primenjuje ve decenijama, sve u injekcijama. Gladovanje, to je za mene nepobit-no, jeste i ostaje za sada najdragoceniji oblik leenja bolesti.

 1. Sta?i cu artroza Kizragore says:

  Glava se moe prati sa toplim ili sa hladnim ajem. Zbog toga je izuzetno vano samo svaka dva do tri mi-nuta uzimati po jednu kaiku vode. Naravno nisam se pomirila sa terapijom koja samo dovodi do ublazavanja bola, a Bromazepam ni slucajno nisam htela da koristim jer sam osecala da razlog gusenja nije na nervnoj bazi. Na bolesno mesto, ako je oboljenje benigno, poloiti listove ili cvetove neve-na ili oboje, vrsto ih uvezati i ostaviti preko noi. Sluajno saznajem za gospodina Brojsa i njegov nain leenja. Zanima me gde se mogu nabaviti njegove knjige ako sam dobro shvatila ima ih. Ili, da li bi uz terapi-ju mogli piti sokove od crnih ribizli, malina ili bunde-ve. Milorade ili Vesna na koji nacin je moguce stupiti u kontakt sa Vama, vrlo me interesuje ovo so cemu pisete..

 1. Знакомства Mezuru says:

  Vidi priloene uporedne snimke. Ukratko, kad sam mu rekla da sam svesna da imam rak na dojci, bilo mu je lake i onda mi je predloio neto to do tada jo nije bio is-probao. Ja cu drugi drugi put pisati detaljnije o tom mom zdr.

 1. Sta?i cu artroza Tauktilar says:

  Ljuska rotkve je u tom sluaju najvani-ja. Posredstvom poznanika doao sam do knjige Rudolfa Brojsa i pri-menio totalnu terapiju" 42 dana gladovanja uz ko-rienje sokova od povra i ajeva. Spominje se pozitivan utjecaj magnezija na metabolizam, kao u kontroli težine, šećera i kolesterola u krvi i navodi da je magnezij potreban za metabolizam bjelančevina, škroba i masti, kao i za funkciju jetre, štitne žlijezde i doštitnih žlijezda. On samo vremenom propada. Bila sam trea osoba koja je uzela terapiju gospodina Brojsa i mogu je svakome preporuiti. U svim slua-jevima su umrli samo oni kojima je za jelo davano i neto drugo.

 1. Sta?i cu artroza Tahn says:

  U pokusu s 30 epileptičara, mg dodatnog magnezija dnevno uspješno je kontroliralo njihove napadaje. Čini se da čak štiti od ugriza zmija. Na to je majka rekla da naftalina imaju u ce-loj kui, u svakoj fijoci. Ovo je znaci, moje, licno iskustvo, niko mi nije pricao o tome, na svojoj sam kozi osetila. Sve sto budem mogla, znala i smela da stavim ovde na blog, stavicu, jer moja jedina zelja je pomoci svima. Posie tri minuta ulje je kuvanjem iezlo, a u istom trenutku oslobaa se jedan ivotno vaan element, koji je od ivotnog znaaja za sve le-zde, kimenu modinu i meuprljenske diskove. Djevojke su mu na posebnoj službi i ne ostavljaju ga samoga ni minute.

 1. Знакомства Vudojora says:

  Zato treba piti aj od pelina vidi bolesti elu-ca. Meutim, ako je provrina zahvaena ra-kom koe vea, tada treba precizno kvasiti samo po ivici zahvaenog mesta, do zavretka zdrave koe. Sme se videti samo lice. Izaberite forum Medicina    Pitanja i odgovori    Urologija    Ginekologija    Nutricionizam    Neuropsihijatrija    Dermatologija-Kozmetologija    Polne bolesti    Dijabetes    Kardiologija    Pedijatrija    Laboratorijska dijagnostika    Medicinska dijagnostika    Pulmologija    Ortopedija i fizikalna medicina    Stomatologija    Otorinolaringologija    Endokrinologija    Onkologija    Urgentna medicina    Oftalmologija    Gastroenterologija    Rekonstruktivna i estetska hirurgija    Seksualnost    Kvalitet zdravstvenih usluga    Telemedicina    Wellness SPA i Banje doktor.

 1. Знакомства Akishicage says:

  Objanjenje ih je veoma iznenadilo i prestali su da mi se podsmevaju. Kome predstoje vani ispiti, tri nedelje ranije treba da unosi to vie biljnog fosfora sa hranom, pa e ih lake poloiti. Na grudi staviti elektrino jastue ili termofor. Problem se time odmah reava. Meu tim brojnim pacijentima bile su i mnoge ugled-ne linosti. Tu sveu je dobila 74 s napomenom da e sluiti kao lep ukras u stanu i da, s njom, od tada vie nee morati nita da preduzima protiv moljaca i buba-vaba. Moje sadanje zdravstveno stanje takoe je odli-no.

 1. Sta?i cu artroza Torisar says:

  Pitala sam zašto, i odgovorila je da je uspoređujući preglede iz Pored toga, smanjile su se tjeskoba i napetost tijekom dana.

 1. Sta?i cu artroza Taulmaran says:

  Posle ove ene iz Bludenca pozva-li su me u dom jednog oveka u mestu Gecis Gotzis , koji je imao rak na elucu i bio u takvom stanju da se vie nije mogao podvrgnuti operaciji. Rezultat je bio potpuni uspeh. Zna li kakvi su to bolovi kad vam se cini da ce glava da vam prsne, a mozak kao da je u tecnom stanju pa kako pomerite glavu on se preliva i iznutra vredja lobanju. Poto je njeno stanje bilo tako loe, da nije mogla biti transportovana na rentgensko snimanje, sve je ostalo na te dve pretpostavke, do kojih se dolo na osnovu simptoma. Osim toga, re-kao sam im da pacijent ima izvanredno dobro srce i jaka plua, da e lako izdrati moju terapiju i da e si-gurno ponovo moi da radi.

 1. Знакомства Zolosho says:

  Uvek po pet do deset minuta ukupno; to ee na dan, to bolje. Do sada sam pri-mao i leio bolesne od raka dojke, tumora u glavi, ra-ka grkljana, raka na endokrinim lezdama, raka plua, raka jetre, raka kostiju, raka debelog creva itd. Zato treba piti aj od pelina vidi bolesti elu-ca. Na kraju, Ijubazno bih pozvao sve one koji se bave medicinskom naukom da nauno ispitaju uspehe mo-je terapije u ieenju raka i drugih prividno neizleivih bolesti, kako bi, zajedno sa mnom, pomogli napae-nim Ijudima. Znate li kolika je sedimentacija kod uobraenog bolesnika, ne dobivi odgovor. Dragi itaoe, zar ovo nije dokaz da se, kada u ne-kom stanu ima ovog otrova, moe pomoi tek kad se otrov do poslednjeg ostatka odstrani i stan proisti dimom od tamjana. KIažu da je dobar Vet. Ako teret ostavimo na suneru est nedelja, pa ga uklonimo, spljoteni suner e i dalje ostati tanka ploa.

Speak Your Mind

*