Comments

 1. Re?ete populare pentru durerea articula?iilor genunchiului Memi says:

  Sinostoza cranian apare la o vîrst înaintat , cînd esutul de leg tur dintre oasele cutiei craniene se osific. Tot ele se mai deplaseaz şi odat cu platoul tibial fa de condilii femurali, ele situându-se mereu pe acea parte a platoului care suport presiunea condililor. Presiunea atmosferic poate men ine singur capul femural în cavitatea cotiloid chiar dup sec ionarea tuturor muşchilor periarticulari. Prin aceste contrac ii izometrice lungimea muşchiului nu se schimb ceea ce înseamn abolirea mişc rii, asigurarea echilibrului sau a pozi iei statice.

 1. Знакомства Mazutaxe says:

  El se rupe foarte rar, când lovitura pe gamb surprinde genunchiul în flexie. Osul coxal este un os plat, de form patrulater , alc tuit din trei piese osoase: Astfel, grupa flexorilor antebra ului pe bra apropie flecteaz cele dou segmente prin contrac ie de învingere, sau le dep rteaz extensie prin contrac ie de cedare.

 1. Знакомства Guktilar says:

  Introduce termenii de izometrie şi izotonie. Flexia şi extensia active au o amplitudine medie normal de , dintre care revin extensie şi flexiei. Ce muşchi intervin în executarea unei ac iuni musculare? Osul mai poate prezenta şi ridicaturi ascu ite, numite spine, care, atunci cînd se g sesc în apropierea unor suprafe e articulare şi sînt mai pu in ascu ite, se numesc epicondili. Conţinutul unităţii de învăţare 5. Articulaţiile radio-carpiene şi medio-carpiene sunt articulaţii condiliene cu

 1. Знакомства Tanris says:

  Se inser proximal, prin baza sa, pe fa a posterioar a epicondilului. Între aceste suprafe e osoase se g sesc discurile intervertebrale. El se rupe foarte rar, când lovitura pe gamb surprinde genunchiul în flexie. Mişc rile de abduc ie şi adduc ie Ele se realizeaz în jurul unei axe antero-posterioare care trece prin centrul capului femural şi sunt înso ite de mişc ri de rota ie ale coapsei. Greutatea corpului ac ioneaz asupra centrului de greutate al corpului întodeauna vertical, de sus în jos. Explica i impulsul nervos şi rolul lui! În cele dou tipuri de activitate static descrise pân acum, for a de gravita ie ac ioneaz în lungul axei verticale a corpului sau a segmentelor sale aflate în echilibru stabil sau nestabil.

 1. Знакомства Kigabar says:

  Muşchii rotatori externi sunt: Diartrozele sînt articula iile mobile cele mai r spîndite în organism. Ce este contrac ia muscular? Este flexor şi adductor al coapsei; pectineul se inser proximal pe spina pubisului, se îndreapt oblic în jos şi în afar şi se inser distal pe creasta mijlocie a liniei aspre. Muşchii implicaţi în biomecanica mâinii sunt dispuşi exclusiv la nivelul mâinii. Care sunt savan ii români care au contribuit la dezvoltarea Biomecanicii?

 1. Re?ete populare pentru durerea articula?iilor genunchiului Vudole says:

  Perfec ionarea se atinge prin realizarea mişc rilor cu maximum de eficien , folosindu-se la minimum for ele interne şi la maximum for ele externe. În aceast pozi ie, şoldul se extinde şi ligamentul pus sub tensiune stranguleaz gâtul femural, ap sând capul femurului în cavitatea cotiliod. Cele dou meniscuri sunt reunite la partea lor anterioar de o forma iune delicat numit ligamentul transvers jugal care este înconjurat de pachetul celular gr sos anterior al genunchiului. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are 2. Biomecanica articula iei cotului 8. Prin acest mecanism se asigur cantitatea de sînge necesar muşchiului, atât în efort, cât şi în repaus. Muşchii care ini iaz mişcarea sunt cei ai peretelui abdominal in special dreptul abdominal si cei doi oblici, psoasul iliac şi muşchii subhioidieni şi sternocleidomastoidienii.

 1. Знакомства Nanris says:

  Expunerea principiilor de la 1 la 15 4. Când flexia ajunge la , se asociaz şi o mişcare de rota ie intern , care poate ajunge pân la amplitudine. Capsula articular este lax şi înt rit lateral de patru ligamente mai puternice dispuse anterior, posterior, lateral extern şi lateral intern. Biomecanica articula iei cotului Mişcarea de circumduc ie Aceast mişcare însumeaz mişc rile precedente care se execut in jurul celor trei axe.

 1. Re?ete populare pentru durerea articula?iilor genunchiului Tygohn says:

  Preciza i muşchii motori ai articula iei sterno— claviculare! Ac iunea rezult din mai multe mişc ri concomitente. Legile fundamentale ale mecanicii Marile realiz ri ale tehnicii moderne au la baz date ştiin ifice furnizate de fizic şi chimia fizical. Bazat pe observa ia c un corp în mişcare asupra c ruia ac ioneaz dou for e independente se deplaseaz de-a lungul unei diagonale egal cu suma vectorial a celor dou for e ce ac ioneaz independent, Newton foloseşte pentru prima oar metoda paralelogramului for elor. Rotula este astfel înglobat în largul tendon distal al cvadricepsului. Dup coaps , ea reprezint a doua pârghie important a membrului inferior. Obiectivele unit ii de înv are

 1. Re?ete populare pentru durerea articula?iilor genunchiului Faek says:

  Clasifica i articula iile dup gradul lor de mobilitate! Oasele degetelor falange continu direc ia metacarpienelor. Care este compozi ia chimic a oaselor?

 1. Re?ete populare pentru durerea articula?iilor genunchiului Tom says:

  La nivelul bazinului se pot efectua mişcări de nutaţie şi În afara acestor forma iuni, o serie de elemente fibroase se încrucişeaz peste rotul , formând o veritabil re ea.

 1. Re?ete populare pentru durerea articula?iilor genunchiului Mezahn says:

  Biomecanica atletismului, Biomecanica scrimei, Biomecanica sporturilor nautice etc. Exerci iul rezult din urm toarelor mişc ri concomitente. Prin fa a ei superioar particip la alc tuirea articula iei femuro- tibiale, care a fost descris anterior. Când ia punct fix pe torace, înclin bazinul lateral pe torace. Articula iile şi rolul lor în mişcare 3.

Speak Your Mind

*