Comments

 1. Знакомства Vomi says:

  Cele mai importante colec ii ce sugereaz o asemenea tematic se g sesc la Luxor capitala rii din anul Prin urmare, dup cum Hipocrate, Diocles, Praxagoras, Philotimos şi Herophilos cunoşteau întreag aceast art a trupului, precum ne arat şi scrierile lor, tot aşa Theon, Tryphon şi ceilal i, care s-au ocupat cu acea caricatur de art atletica , dup cum iar şi ne arat scrierile lor, şi care numesc un anumit fel de exerci iu, preg tire, pe altul perfect, iar pe altul apoterapie, ar tând totodat în ce perioad şi în ce chip trebuie s se exerseze atletul.

 1. Centrul Moscova pentru tratamentul coloanei vertebrale ?i a articula?iilor Zolozragore says:

  În jurul anului î. Asemenea mesopotamienilor, aceast na iune mic pre uia doar via a prezent. Unii autori mai enumer şi laconicum sau baia de c ldur uscat , de sudoare assa sudatio numit astfel, deoarece se credea c era folosit de spartani.

 1. Знакомства Grojas says:

  Datorit interzicerii practicilor yoga, gimnasticii aerobice i analitice, artelor mar iale, psihoterapiei etc. Numai datorit faptului c trecutul kinetoterapiei a fost abordat secven ial, pe arii restrnse i ultraspecializate, pierzndu-se din vedere ansamblul fenomenului, nu dispunem azi de o istorie a sa la nivelul exigen elor i particularit ilor obiectului de studiu. Individul acesta striga i, firete, neng duindu-i nicio pauz , nu putea s aud nici explica ia pe care eu o d deam celor de fa , ar tndu-le c nefericitul sta f cea la fel ca buc tarul i brutarul care cuteaz s discute despre nsuirile orzului sau ale pinii i apoi ntreab: Apari ia transpira iei nu era consi- derat decât un semn al oboselii şi un indiciu c exerci iile trebuie reduse sau oprite, aprecia medicul şi enciclopedistul Celsius C.

 1. Centrul Moscova pentru tratamentul coloanei vertebrale ?i a articula?iilor Samumi says:

  Flacelire, , p. Nu trebuie s te gndeti dac nimereti inta ori nu, ci trebuie s te concentrezi la inuta corpului i la puterea sufletului t u se adresa un pedagog japonez elevilor s i. Soma, de pild , era considerat n mitologia indian o b utur de absorb ie a for ei, un elixir ame itor, ns fortifiant, identificat uneori cu b utura nemuririi: Istoria universal a kinetoterapiei, realizat de prof. Desigur, de-a lungul mileniilor, a avut loc o selec ie a exerci iilor, a mişc rilor ce in de ceea ce numim ast zi kinetoterapie, multe din cele cunoscute ca benefice la un moment dat, ca acest joc corycos spre exemplu, nu au trecut proba timpului. V — sec.

 1. Знакомства Brashura says:

  M iestria cu care artiştii Mesopotamiei au redat în basoreliefuri musculatura cailor presupunea un studiu atent al anatomiei lor, cel pu in al celei exterioare, în timpul antrenamentelor şi al curselor. Istoria a avut grij s fac totul la timpul potrivit i de aceea este considerat o carte de c p ti, o tiin a faptelor succesive, o tiin despre oameni n timp. Creşterea şi dresarea cailor, cât şi studiile pentru ameliorarea rasei şi a performan elor acestora, constituiau şi ele activit i militar- sportive importante ale asirienilor din sec.

 1. Centrul Moscova pentru tratamentul coloanei vertebrale ?i a articula?iilor Goltik says:

  Manevrele, indiferent de scop — fiziologic, profilactic, terapeutic — erau înso ite de formule sau gesturi rituale, descântece, cuvinte neîn elese provenite din tradi iile religioase. Ocupa iile dominante şi-au manifestat identitatea şi în cadrul kinetoterapiei la toate popoarele lumii; nu întâmpl tor ortopedia popular a cunoscut o dezvoltare aparte acolo unde locuitorii, ocupându-se cu t ierea p durilor, plut ritul, prelucrarea lemnului, vân toarea, erau mai expuşi luxa iilor şi fracturilor cauzate de acci- dentele de munc. Am c utat s introducem istoria kinetoterapiei n istoria universal a culturii i civiliza iei, deoarece acesta este i scopul unanim: Kiri escu, , p.

 1. Centrul Moscova pentru tratamentul coloanei vertebrale ?i a articula?iilor Felrajas says:

  Ocupa iile dominante i-au manifestat identitatea i n cadrul kinetoterapiei la toate popoarele lumii; nu ntmpl tor ortopedia popular a cunoscut o dezvoltare aparte acolo unde locuitorii, ocupndu-se cu t ierea p durilor, plut ritul, prelucrarea lemnului, vn toarea, erau mai expui luxa iilor i fracturilor cauzate de accidentele de munc. Mesopotamia Irakul antic. Sistemul lui Herodikos a fost considerat empiric de c tre Hipocrate din Cos î. Astfel de izvoare de aproape de ani ne ajut s identific m urmele unor progrese şi performan e ale omului în lupta sa cu spa iul, timpul şi materia, pentru refacerea st rii de s n tate şi s cunoaştem universul celor care se exerseaz conştient în arta de a dobândi o via s n toas un timp cât mai îndelungat sau o perfor- man mai bun. Acest cod avea în vedere orient rile, potrivit c rora apa, aerul şi locurile curate influen eaz favorabil constitu ia individului, ca şi masajul, gimnastica, vinul consumat cu modera ie. În Egipt a întâlnit Hipocrate a fost în Alexandria pentru prima dat interzicerea practicii înf ş rii noilor n scu i, urm rirea atent a alimenta iei sugarului şi apoi a copilului mic, prescrierea practic rii exerci iilor fizice şi a jocurilor în aer liber înc de la cea mai fraged vârst etc. Cronologia apari iei i evolu iei kinetoterapiei Izvoarele istorice fac dovada c automasajul, hidroterapia, psihoterapia etc.

 1. Centrul Moscova pentru tratamentul coloanei vertebrale ?i a articula?iilor Minos says:

  Erau exerci ii de gimnastic , exerci ii terapeutice de facilitare neuromuscular proprioceptiv sau de biofeedback destinate ntinderii i suple ei anumitor p r i ale corpului sau numai ale membrelor, exerci ii de respira ie pe care le ntlnim i n sistemul Yoga , masaje i mobiliz ri ale membrelor, precum i exerci ii zoomorfe din gama jocurilor celor cinci animale: Iar dac e vorba s asiste pe un prieten bolnav, apoi sunt cei mai neputincioşi când e vorba fie s dea un sfat, fie o mân de ajutor. Leg tura de cauzalitate ntre mediu i activitatea terapeutic este att de strns , nct se reflect n majoritatea manifest rilor cu acest con inut. Nu mai pu in celebru a fost medicul şi chirurgul grec Antilus sec. În cele trei porticuri simple se vor construi exedre înc p toare cu scaune, pentru ca filosofii, retorii şi ceilal i care se complac în studii s poat discuta şezând.

Speak Your Mind

*