Comments

 1. Знакомства Tygor says:

  Tissue Res. Încărcarea imediată a implanturilor dentare acoperite au arătat constanţă în stabilitatea lor în comparaţie cu protocoalele încărcării tardive [19]. Astfel spus G. Carlsson S. Timoşca G. Marquelles - Bonnet R. J Endod ;24 4: J Endod.

 1. Carpal tunnel syndrome: Metoda tradiţională de măsurare a lungimii canalului radicular este radiografia retroalveolară. Protocolul cazurilor clinice Protocolul cazurilor clinice Afecţiune persistentă Lipsa simpLipsa simptomato- Persistenţa tomatologiei logiei dureroase simtomatologiei dureroase Răspuns ușor dureroase Răspuns pozitiv modificat la testele Răspuns negativ la testele de de vitalitate faţă de la testele de vitalitate dintele contralateral vitalitate Vindecat V. Mai importantă este considerată funcţia mușchiului pterigoidian lateral extern , porţiunea superioară care se fixează de disc cu manifestări de dislocare de disc și mialgii. Stomatologia, 25 1: Alexandra Baraniuc se impune prin înalta responsabilitate faţă de tot ce face, ce vorbește, excelează pe tărîm pedagogic, curativ și știinţific. Haulică I.

 1. Tratamentul articular temporomandibular la Moscova Fezahn says:

  Brand J. La final, capa este netezită și lustruită Fig. Irina Virtos. Oral Radiol. În acest caz pot fi apreciate următoarele dimensiuni: A elaborate un șir de preparate din plante medicinale: Prin cîte a reușit, prin valoroase descoperiri, prin comunicările susţinute în alte ţări, dumnealui a promovat baștina noastră, fiind adesea întrebat unde se găsește Republica Moldova.

 1. Знакомства Zulkisho says:

  Edentaţia parţială și tratamentul prin proteze pluridentare fixe. Marcelo Benitez. Simionescu M. De atunci însă s-au dezvoltat și perfecţionat generatoarele medicale de ozon. Helicon, Timişoara,

 1. Знакомства Ganos says:

  Clark G. Cele indirecte prin prezenţa hemosinusului, scurtarea crestei zigomatico-alveolare și asimetriei faciale — manifestată prin mărirea ori micșorarea dimensiunii verticale sau orinzotale a orbitei, micșorarea în volum al sinusului maxilar. Se cunoaște faptul că ATM are o capacitate de adaptare destul de înaltă.

 1. Tratamentul articular temporomandibular la Moscova Taumuro says:

  Hiperactivitatea musculară, ce se produce zi și noapte, produce o disfuncţie ocluzală, rezultă o activitate musculară dereglată, și, astfel, se instalează un cerc vicios în intreg sistemul stomatognat [7]. Pain, 8 1: Disfunţiile sunt numai o subgrupă a unei grupe mari de dureri și disfuncţii cranio-faciale unde sunt incluse dureri de origine somatică, psihică și neuropatică. III, , pp. Kawamura L. Alţi autori [citat din 2], menţionează faptul că extracţia dintelui retinat este indicată, dacă nu există contraindicaţii, deoarece cu înaintarea în vârstă aceste extracţii devin mai complicate.

 1. Tratamentul articular temporomandibular la Moscova Garan says:

  Clarke D. Of Behav. Friedman M.

 1. Знакомства Kazigar says:

  Angle E. Acesta este motivul pentru care disfuncţiile ATM în fază acută sunt întîlnite mai frecvent la pacienţii de sex feminin. Nehal Sanghani. Jankelson B. Dar metoda radiologică de determinare a lungimii de lucru poate fi dificilă în situaţiile în care, peste imaginea radiologică, se suprapun structurile anatomice ca: Ion Munteanu. Determinarea lungimii de lucru a canalului radicular, prin metoda radiologică se bazează pe realizarea unei radiografii cu întroducerea în canalul radicular a unui instrument endodontic cu stopper. Astfel, am constatat faptul că dezavantajul metodei propuse se reduce la capacitatea acesteea de a micșora trepatat sindromul algic și nu la dispariţia bruscă a durerilor.

 1. Tratamentul articular temporomandibular la Moscova Tojakree says:

  Canalele s-au preparat mecanic prin tehnica Crown-Down cu ajutorul sistemului Protaper mecanic până ce apical s-a atins dimensiunea de F2 diametrul 0,25mm finishing file F2 roșu. S-a efectuat radiografia de control. Deoarece apex-locatorele electronice sunt utile în creşterea preciziei de determinare a foramenului apical, am combinat acastă metodă cu examenul radiologic prin stabilirea lungimii de lucru [7,8]. Probabil, acesta și este motivul, pentru care oamenii au fost obsedaţi de buzele lor încă din antichitate, când foloseau diferite remedii pentru tratarea cavităţii orale, de la mirosuri neplăcute din gură până la dureri dentare.

 1. Tratamentul articular temporomandibular la Moscova Kagazuru says:

  Chi in u, Republica Moldova. În această formulă cel mai dificil e de a răspunde la întrebarea: Tipuri de dispozitive ocluzale: Actualitatea temei În terapia endodontică clasică a dinţilor devitali s-a pus accentul în special pe metodele de dezinfecţie și mai puţin pe cele de tratament mecanic al sistemului radicular. Reperarea orificiului de intrare a canalului MB2 După înlăturarea plafonului camerei pulpare și irigare cu sol. Chirurgie buco-maxilo-facială, , p.

 1. Tratamentul articular temporomandibular la Moscova Kagagis says:

  În studiul nostru, pentru evaluarea radiografică a poziţiei platformei implantare faţă de nivelul corticalei osoase, a modelării osului periimplantar pe parcursul perioadei de vindecare și la distanţă, au fost utilizate programe ce permit aprecierea numărului de pixeli pe imagine ex.: Tratamentul aplicat acestor pacienţi a inclus îndepărtarea conţinutului din alveolă, lavajul alveolei cu soluţii antiseptice, urmat de chiuretajul miniinvaziv al pereţilor alveolari până la apariţia sângerării. Del Fabbro, S. Clark G. Long-term survival of indirect pulp treatment performed in primary and permanent teeth with clinically diagnosed deep carious lesions. Aici sunt incluse anomaliile, defectele arcadelor dentare, protezele incorect realizate, tratamentul ortodontic necalitativ, obturaţii, restaurări cu supracontacte, abraziunea dentară, afecţiunile parodontale ce duc la dereglări ocluzale, la disfuncţii articulare și, uneori, la osteoartroză. To analyze the morbidity of the patients with complications caused by molar teeth, there were studied medical records of patients hospitalized in the department of oral and maxillofacial surgery during

 1. Tratamentul articular temporomandibular la Moscova Tygodal says:

  PH-ul de 12,5 al pastei proaspăt preparate îi conferă un efect bactericid asupra unui spectru larg de microorganisme. Fernandez-Sanroman, J. În anul , medicul ORL-ist James Costen descrie sindromul disfuncţiei ATM caracterizat prin vertijie, dureri occipitale, otalgie, glosodinie, dureri în regiunea nazală, oculară, însoţite de deranjamente și întîlnite ca regulă la bolnavii cu edentaţii, fiind cunoscut în istorie ca Sindromul Costen. Prosthetic Dentistry, 18, , Partea specială a chestionarului a inclus în sine depistarea anomaliilor dento- maxilare în funcţie de cele trei planuri de referinţă sagital, vertical și transversal.

Speak Your Mind

*