Comments

 1. Sanatoriu in regiunea Kursk pentru tratamentul articula?iilor Tygomuro says:

  Rosen­ berg este un precursor si un profet. Concluzie dezolanta: In viziu n ea lu i A lfr e d Rosenberg, singele ar f i carau? DupS cum atunci cind am tra it cele m ai neinchipuite orori am fost medic, nu scriitor, acum, cind a sosit m om entul sa le as­ tern pe hirtie, le scriu cu condeiul m edicului, fara preten. Fac disecfia celor doi gem en i f i intocm esc u n p roces-verb a l de autopsie, reglem en ta r. H itle r? Nu, trebuie s-o salvezi si pe mama

 1. Знакомства Tolabar says:

  M engele a suferit de osteomielita inflam afia maduvei oaselor, propagata prin singe sau provenind de la un proces inflam ator al articulatiilor , dar minutioasele analize efectuate asupra osernin- telor deshumate la Embu nu pun deloc in evidenta sechelele unei asemenea maladii. C ei care, p rin casatorii m ix te , au p rofana t unica rasa purd, rasa ariand, au adus asuprd-i p rim e jd ia degene-. N u poate concepe realttatea. In decem brie publica un saptarr. In conform itate cu ordinul dat de M engele, dupa autop- siere, cadavrele copiilor sint predate echipei de incine- rare ; curind devin cenusa.

 1. Знакомства Shakakinos says:

  V o r m ai fi in fiin ta te §i altele C it prive? A v e a sS se salveze §i sa depuna marturie. Dour astfel ne vom cuceri spatiul vital A stfel, in cele pagini ale tezei de doctorat,- H en ri Roques susftne — pe temjeiul contrazi- cerilor? Dar acum, nim ic nu m ai poate schimba nimic. Cunosc doud m etode. Urrnase la Florence istoria artelor, avea ochiui form at pentru culoare, gest, decor.

 1. Знакомства Moogurr says:

  O citesc: L a ram pa. Sufletul nordic al arianului respinge miracolul, magia, intreaga parte legendarS a cre? Boala incepe brusc cu febra ridicaia, cefalee cu tu lb u ra ri psihice, m ergind pina la o stare de stupoare profunda s t a t u s t i f o s u s aparifia unui exantem sub form a de m id pete hem oragice cu aspect de p ifca - tu ri de purece. Mai exista?

Speak Your Mind

*