Comments

 1. Знакомства Turr says:

  Se masează apoi ligamentele interspinoase, sub forma unei neteziri profunde combinând netezirea cu frământarea. Punctele din jurul pumnului şi din jurul gleznei 8 P1: Obstrucţia cronică a fluxului aerian: În planul subcutanat se întâlnesc: Pe suprafe e mici se poate folosi o mână, iar pe suprafe e mai mari ambele mâini aşezate în cerc, la acelaşi nivel sau paralel sau una deasupra celeilalte, cu mişcări simultane sau alternative. Această divizare se face cu ajutorul unor linii conven ionale fig. În profunzime, regiunea se întinde până la peritoneul parietal inclusiv. Masajul mecanic nevibrator este folosit în special în tratamentul afec iunilor circulatorii periferice veno-limfatice şi arteriale.

 1. Dispozitiv meridian pentru tratamentul articula?iilor Zolokinos says:

  Îşi aşează picioarele în partea superioară a umerilor, exercitând presiuni rapide şi blânde. La subiec ii musculoşi, proemină relieful muşchiului biceps brahial, flancat de şan ul bicipital medial întins din axilă până la plica cotului şi şan ul bicipital lateral întins de la tuberozitatea deltoidiană până la plica cotului. La masarea spatelui nu se dă o aten ie specială regiunii lombo-sacrate, ci se consideră ca parte integrantă în masajul spatelui. Trei Focare pleacă de pe fa a posterioară a umărului şi ajunge la epitrohlee.

 1. Dispozitiv meridian pentru tratamentul articula?iilor Maukora says:

  Manipulările pot fi executate în modurile următoare: Jumătatea internă a păr ii posterioare va fi netezită astfel ca policele drept să urmeze mijlocul coapsei, iar celelalte degete, cuprinzând musculatura internă, să se întâlnească în partea inferioară a simfizei. Masajul diverselor regiuni Se prezintă masajul regiunilor anatomice după structurarea metodologică şi tehnică realizată de dr. Stratul superficial cuprinde tendoanele flexorului superficial al degetelor, iar stratul profund pe cele ale flexorului profund de care sunt anexa i cei patru muşchi lombricali.

 1. Dispozitiv meridian pentru tratamentul articula?iilor Akizahn says:

  El va localiza găurile superioare cu policele. Indica iile şi contraindica iile sunt identice cu cele prezentate în partea generală. Cea mai accesibilă regiune anatomică cu zone reflexe este cea a trunchiului posterior, de aceea vom prezenta zonele reflexe cantonate aici. E1 Gâtul mâinii pumnul - noţiuni de anatomie topografică Este un segment scurt, de legătură între antebra şi mână. Între ele se formează două şan uri paraolecraniene, cel medial fiind mai adânc, aici sim indu-se cordonul nervului ulnar. Introducerea masajului ştiin ific este realizată prin sus inerea a două teze de doctorat pe această temă de către Manga în şi Hălmagiu în

 1. Dispozitiv meridian pentru tratamentul articula?iilor Vumuro says:

  La scurt timp se dezvoltă o nouă metodă, Tao-Inn, bazată pe baterea cu mâna sau cu instrumente speciale. Mişcarea se reia în zonă sau în alta. Ea are şase pere i: La sfârşit se va execută şi mişcarea de prona ie şi supina ie extinsă a antebra ului, la care participă şi musculatura umărului. Din dreapta sa terapeutul execută manevre în scop: Masajul aparatului locomotor Datorită structurilor sale complexe, interconexiunilor sale vaste şi rolului său primordial în realizarea mişcării aparatului locomotor i se acordă o nouă încadrare, aceea de aparat neuro-musculo- artro-kinetic, care arată mult mai bine legătura dintre structura şi func iile sale.

 1. Dispozitiv meridian pentru tratamentul articula?iilor Kigakus says:

  După tehnicile de masajăpar ial, referitoare diversele regiuni extremită ile superioare, trunchiul, abdomenul şi extremită ile inferioare , urmează, în final, masajul general. Presiunea pumnului pe faţa internă a coapsei:

 1. Dispozitiv meridian pentru tratamentul articula?iilor Nihn says:

  În acelaşi timp, îndoind trunchiul de partea convexită ii, se vor face mişcări cu membrul superior opus, ridicându-l şi căutând să se ajungă cu degetele la urechea de partea corespunzătoare convexită ii. După aceasta, bolnavul îşi aşează mâna pe umărul sănătos, punând astfel în eviden ă partea posterioară a capsulei articulare, astfel încât se poate pătrunde cu degetul sub acromion. Această dispozi ie se datorează arhitecturii speciale a scheletului piciorului, care formează bolta plantară cu cei trei stâlpi de sprijin şi cu arcurile longitudinale şi transversale caracteristice. Se va localiza a doua pereche de găuri sacrale, situate doi centimetri mai jos şi se va exercita aceeaşi presiune asupra lor. Aplicarea masajului reflex reglează func ionalitatea aparatului cardio-vascular în întregul său ansamblu.

 1. Dispozitiv meridian pentru tratamentul articula?iilor JoJomi says:

  Accesarea acestor zone, pe lângă efectul trofic, asupra structurilor locale afectate, transmite impulsuri directe înspre zona centrală lezată, cu rol de stimulare-reparare-regenerare. Curburile în plan sagital îi măresc foarte mult rezisten a şi elasticitatea.

 1. Знакомства Tushicage says:

  Pe partea medială a pedioasei trece nervul peronier profund, care inervează muşchii extensori scur i şi participă la inerva ia senzitivă a primelor degete. Stratul con ine trei lame musculo-aponevrotice, care se suprapun dinspre suprafa ă spre profunzime astfel: Degetelor li se descriu o regiune palmară şi una dorsală, separate prin planurile frontale duse prin axul falangelor.

 1. Dispozitiv meridian pentru tratamentul articula?iilor Taugor says:

  Meridianul stomacului coboară spre fa a externă a coapsei, merge de-a lungul genunchiului şi coboară pe fa a interioară a tibiei. Masajul călcâiului Se masează marginile externe şi interne ale călcâiului printr-o mişcare circulară, policele de o parte, celelalte patru degete de cealaltă parte.

 1. Знакомства Dounos says:

  Cu palma celeilalte mâini va coborî pe mijlocul fe ei externe a membrului inferior, balansându-şi centrul de greutate înainte şi înapoi. Mâna poate fi împăr ită în două por iuni: În partea laterală urcă vena cefalică, iar, în partea medială, vena bazilică; de asemenea în partea laterală a regiunii descinde nervul cutanat lateral al antebra ului, iar în partea medială, ramura anterioară de bifurca ie a cutanatului medial al antebra ului. Se utilizează greutatea propriului corp. Punctele de presiune pentru masaj pentru faţa posterioară a corpului şi pentru cea anterioară a corpului 11,12 6. A doua formă de frământare, cu efecte puternice asupra musculaturii abdominale, poate fi executată prinzând musculatura dreptului abdominal între degetul mare şi celelalte patru degete ale mâinii şi făcând apoi mişcări transversale asupra fibrelor dreptului în acelaşi sens şi mai ales în sens invers. Degetul mare va urma cursul şan ului dintre flexori şi extensori, pe când celelalte degete cuprind extensorul şi, pornind în aceeaşi direc ie, se vor întâlni deasupra epicondilului intern.

Speak Your Mind

*