Comments

 1. Знакомства Tegami says:

  Depozitarea Depozitarea cimentului se face numai dup recep ionarea cantitativ i calitativ a cimentului conform prevederilor din Anexa VI. Fi ele de pretensionare reprezint unicul act valabil pentru stabilirea calit ii opera iilor de pretensionare. Aceste informa ii trebuie furnizate utilizatorului nainte de livrare sau la livrare. Dau un sinergism aditiv. La executarea betonului ciclopian trebuie respectate urm toarele reguli:

 1. Знакомства Kajiramar says:

  Executantul este, de asemenea, obligat s verifice existen a n proiect cel pu in a datelor men ionate n anexa 3. Pentru diferen e ntre diametrul fasciculului i cel al canalului mai mari de 1,5 mm sau rosturi mai late de mm, abaterile nu vor dep i 5 mm. Se selecteaza repede rezisten? Acestea sunt recomandate n situa iile n care este necesar ob inerea rezisten ei prestabilite la o vrst inferioar celei de 28 zile. N - normal M - moderat S - sever I - agresivitate intens S - agresivitate slab Agresivitatea atmosferic ac ioneaz asupra construc iilor din beton, beton armat pe o distan fa de rm. La elementele asamblate cu bol ari, se vor face ncerc ri pe corpurile de prob , prelevate din materialul de umplere a rosturilor, corpuri de prob p strate la locul de asamblare. Con inutul de ioni de clor solubili n ap din betonul proasp t nu trebuie s dep n specifica ia tehnic pentru betoane i anume: C NC C Se accept punerea n lucrare.

 1. Tratamentul articula?iilor de sapun hoz Zulkizil says:

  Clasele de expunere pentru beton raportate la condi iile de mediu sunt prezentate n tabelul 5. Verific rile care se efectueaz sunt prev zute la punctele

 1. Знакомства Shakatilar says:

  Controlul exterior poate consta din: Cofrajele i sus inerile vor fi proiectate astfel nct s fie capabile s reziste la toate ac iunile ce pot apare n timpul procesului de execu ie.

 1. Знакомства Zurisar says:

  Se vor lua precau iile necesare pentru ca o elul s nu fie murd rit cu p mnt, materii grase. Betonul nt rit trebuie s corespund cerin elor tehnice pentru care a fost proiectat i n mod special s aib rezisten a la compresiune cerut. Prin hidroliza elibereaza ampicilina 2. Caractere generale ale virusurilor Author: Betoane - terminologii, cerin e, niveluri de performan. Toate datele privind caracteristicile betonului vor fi notate n conformitate cu prevederile punctului 6. Our new CrystalGraphics Chart and Diagram Slides for PowerPoint is a collection of over impressively designed data-driven chart and editable diagram s guaranteed to impress any audience.

 1. Знакомства Zumuro says:

  Controlul echipamentelor va asigura condi iile necesare stoc rii, cnt ririi, amestec rii, etc. Arm turile vor fi montate n pozi ia prev zut n proiect lundu-se m suri care s asigure men inerea acesteia n timpul turn rii betonului distan ieri, agrafe, capre. Prelevarea de mai pu in de 3 probe se face numai n cazuri bine justificate pentru volume mai mici de 20 mc de beton preparat i pus n oper i numai cu acordul scris al invetitorului. Compactarea betonului se va face prin vibrare cu vibratoare de interior, de c tre o echip instruit special n acest scop.

Speak Your Mind

*