Comments

 1. Знакомства Taujar says:

  Zamolxis şi alte câteva divinităţi esenţiale ale spaţiului trac Cabirii, Kybele etc. Imperfectul este un timp a b s o l u t. In sfärsit, trebue sä mai notarn cä Míhai Víteazul a venit in contact si cu aii doctori, cu Pezzen, reprezentantul impäratului RuIdem, vol. Rădăcina kyb-, kub- o face încă mai greu analizabilă. Turcul face haz, ja doctoriile in cele din urmei se face bine. Varianta -eal[ se scrie dup[ temele terminate ]ntr-o consoan[: La slavi, sensurile sunt uneori diferite. Die Hauptgöttinen der alten Letten.

 1. Знакомства Dazil says:

  Cronícarii i documentele intrebuiateaza numai cuvantul de doftor". Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I—IV.

 1. Знакомства Moogumuro says:

  Comnen a scris i: In socotelile Braqovuluí se trec cheltuelile facute cu ducerea doctorului Paul, chemat de Racz Mihaly, probabil pentru copilul Domn Míhnea, care a urmat lui Alexandra Voda, Simeon Dascilu, in Letopiseti, vol. Cantemír, omul, scriitorul, domnítorul. Kybēlē, uneori Kybēbē Zeiţa frigiană a pământului, recoltelor şi iubirii; iubita lui Attis. Teonim atestat într-o inscripţie descoperită la Omar-Oren, la sud de Orta-köy Turcia, pe vechiul teritoriu traco-frigian: Abrutos, Abrutus vezi şi Paliga, a:

 1. Zozh zur tratament zorilor JoJosho says:

  Pravilistul cere ca in cazuri de raniri totdeatma sä fíe chemat vraciul, atat in interesul autarei, cat vi al stabilirei gravitatei vi al raspunderilor, altf el: Cel mult a vorbit de zona metropolitana extinsa sau de fluxurile din oras. Metafisic, cela ce are ftiinfa acelor peste fire. Unele verbe tranzitive pot avea dou[ complemente directe: RI in Medicina Roboti industriali in medicina.

 1. Знакомства Nek says:

  Dac[ ]ntre dou[ vocale se afl[ trei sau mai multe consoane, prima trece de cele mai multe ori la silaba dinainte, iar celelalte la silaba urm[toare: Läpusneanu a mai dus-o asa pänä in pHmävara acestui an. Alexandru Läpupeanu al Moldovel a fost un domnitor sanghinar, care ucidea din nevoia de distruge vriqmaqii, ca sä poati domni, dar ucidea qi din plkerea sadícá, ca si vadi curgAnd singele. Autorul 1 Cronologie radiocarbon C14 calibrată prin dendrocronologie. Aşadar şi în deplină conformitate cu logica acelor timpuri, tracii trăgeau cu săgeţile în zeul lor, de data aceasta în ipostaza de zeu al tunetului, pentru a-l mutila, pentru a-i reduce forţele şi pentru a calma furia cerului, invocând soarele să revină. Realitatea e ca nici macar nu face parte din orasul Cluj, Pata e o localitate separata. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, a lucrării Paliga

 1. Zozh zur tratament zorilor Zulkile says:

  In scrierile bisericesti cuvântul de vraclu are un inteles de or- dín moral, mistic, and se spune de exemplu vraciul tuturor, se intelege insasí Dumnezeu. Aşa cum am arătat şi în Paliga, b: In primul rind vreau sa incep cu ultima fraza. Dacă acceptăm o atare ipoteză, atunci evoluţia fonetică trebuie înţeleasă, de fapt, ca o alterare a pronunţării originare, cu z, nu numai datorită analogiilor cu alte cuvinte de origine latină, ci, poate, tabuării, deosebit de puternice în cazul termenilor mitologici.

 1. Знакомства Morn says:

  Quos in reliquo bene valere optamus NOTĂ FINALĂ Deloc întâmplător, la acest capitol nu am inclus nicio reprezentare vizuală a Marelui Zeu Zamolxis, deoarece nu există nicio asemenea reprezentare, cea mai clară dovadă a caracterului aniconic şi iniţiatic al religiei traco-dacilor. Suparat de acest insucces, Läpusneanu trimite inapoi pe Andrei incolumem et salvum, adicä bun teafär, ca si cum s'ar fi putut intampla si altfel: Din trecutul medicznei veterinare. Ele s]nt reduse ca num[r. Pravilistul fixeazä anumite conditiuni ca un vraciu sá poatá practica, conditiuni care n'au nimic comun cu cartea, Ca sä. Exist[ patru tipuri de viitor. C]nd substantivul urmat de adjectivul demonstrativ de dep[rtare se afl[ la G.

 1. Знакомства Meztilkis says:

  De atlfel, numeroase alte exemple, atât în tracă, dar şi în greacă, arată originea arhaică, pre-indo-europeană, astfel că numele şi cultul lui Ares trebuie analizate în acest context. Altii, am mai spus, s-au apucat sa-si construiiasca case in satele invecinate, pentru simplul motiv ca nu au vrut sa-si ia un credit de un salar pe viata. Clujul are de departe cele mai multe hoteluri de 5 stele din provincie. Grupul VAG locul 1 la vanzari in Forma este probabil înrudită cu rom. Cad vezi, zice, un om bolnav, de va muri nu va muri, poti-1 cunoafte pre semnele trupului În orice caz, era un sistem net diferit de cel grecesc ori de cel roman.

 1. Знакомства Nesho says:

  La , calugärul Macaríe, carè a invatat mestesugul típografic in Venetia, típarea carti slavonesti in Tara Romaneasca, lar la , se típärea in romaneste Catehísmul lui Coresi, 1 In Psaltirea Scheiana si In Catehísmul luí Coresí gasím pentru prima data euvantul de vraciu, cuvant slavon cu ínteles de doctor, Si trebue sá remarcam cá si mai apoí, in toate scrierile bisericesti se intrebuinteaza numaí acest termen. Acordate s]nt toate atributele adjectivale.

 1. Zozh zur tratament zorilor Milrajas says:

  Caracterul dublu al articolului dat este determinat de factorii pe baza c[rora obiectul se consider[ cunoscut. Diferenta intre noi doi este ca eu vad cu ochi critici si neajunsurile din Cluj, si il pot aprecia sau critica pe Boc, dupa situatie.

 1. Знакомства Dujind says:

  In , Pravila lui Vasile Lupu era gata, iiparitä. Nici unul dintre ei n-a sosit. Apa se evapor[ mai repede dec]t uleiul. Elementul auxiliar nu face parte din corpul cuv]ntului, ci se plaseaz[ l]ng[ acesta am c]ntat, voi c]nta, voi fi c]ntat, c]ntat-am etc. Dupe Pravile , moasa este aceia care face expertiza, child este vorba sa se constate virginitatea unei fete, Vraciul sau doctorul barbat n'are cuvant in asemenea imprejurari. Subiectul r[spunde la ]ntreb[rile cine?

 1. Zozh zur tratament zorilor Arashim says:

  Despre cele patru extreme ale omului", pag. Rlustrissime et E-me Princeps domine amiceque noster charissime. Termenul este tracic Vlahović, XI, apenclice 11, Socotelile Bralovului, pag.

 1. Знакомства Dulkis says:

  Cfartana, frigurile a patra zi. Nici usturoi n-a m]ncat, nici gura nu-i miroase. Din fericire, noua generaţie de cercetători bulgari a abandonat această abordare, după cum reiese fără echivoc din lucrările celui de-al optulea congres de tracologie ţinut la Sof ia-Jambol în septembrie Printr6 prízonierii luati de catre Mihaí Viteazu se spune ca ar fi fost si doctorul luí Sinan Pava.

 1. Zozh zur tratament zorilor Voodookinos says:

  Verum, ex quo virtutem herbarum tempore maii expululandarum, quo defectuositati subvenire posset, cognoscere posse significavit, remisimus ilium ad Dominaciones Vestras. Nu vrea s[ vad[ pe nimeni. La data de mai sus, 1 April Hurmuzachi, vol. Amestecul samântei barbatului cu sängele stricat al Inenstruatiei, da naqtere unui cocon olog, gubav sau atins de alta infirmitate. Acordul se face fie prin forma numeralului primul elev, primele flori, al primilor elevi , fie prin articolul cel, cea cel dint]i copil, cele dint]i legume, celor dint]i copii legume. Pilula, pirula, gogoafia, bubuflie, care dau doftorii de inghit pentru leac. Atestarea într-un text antic a formei trace zena nu este însă singulară.

Speak Your Mind

*